Ελληνικός Τουρισμός: Η πανδημία μετασχηματίζει το μοντέλο

Ελληνικός Τουρισμός: Η πανδημία μετασχηματίζει το μοντέλο

Η πρωτοφανής πανδημική κρίση που βιώνουμε από την αρχή του 2020 έχει διαταράξει σε πολύ μεγάλο βαθμό την κοινωνική συμπεριφορά και την οικονομία και λειτουργεί ως επιταχυντής εξελίξεων – πολλές από τις αλλαγές θα μείνουν μαζί μας την επόμενη ημέρα. Η κυβέρνηση προχώρησε με επιτυχία και με γρήγορα βήματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό, αναγκαία συνθήκη για να μπορεί το κράτος να παρέχει τις υπηρεσίες που οφείλει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις.

 Η οικονομία της Ελλάδας θα πρέπει επίσης να προσαρμοστεί γρήγορα. Ιδιαίτερα, όταν εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον Τουρισμό, ο οποίος σε περιοχές όπως η Κρήτη άμεσα ή έμμεσα επηρεάζει περίπου το 50% του ΑΕΠ της. Το παραδοσιακό μοντέλο «Ήλιος και Θάλασσα» του ελληνικού τουρισμού δεν είναι πλέον αρκετό – θα πρέπει να προσαρμοστούμε γρήγορα στις νέες συνθήκες. Η τηλεργασία και οι τηλεδιασκέψεις θα παραμείνουν και μετά την πανδημία και μεγάλες εύρωστες κοινωνικές ομάδες του Βορρά θα επιλέξουν να περνούν τον χειμώνα στον Νότο. Οι ψηφιακοί νομάδες, η αγορά δεύτερης κατοικίας, η μεταφορά έδρας φυσικών προσώπων και εταιρειών αλλά και η εκπαίδευση και άλλες ειδικές μορφές τουρισμού, είναι μερικά από τα νέα δυναμικά ανερχόμενα «τουριστικά» target groups που πρέπει να προσεγγιστούν.

Ειδικά όσον αφορά στην εκπαίδευση, η χώρα και ιδιαίτερα περιοχές όπως η Κρήτη με αναπτυγμένο ερευνητικό και ακαδημαϊκό οικοσύστημα, βρίσκονται σε προνομιακή θέση ώστε να αποτελέσουν πόλο έλξης επιχειρήσεων, υψηλά καταρτισμένου προσωπικού και προπτυχιακών και μεταπτυχιακών αλλοδαπών φοιτητών σε ξενόγλωσσα προγράμματα με δίδακτρα. Τα οφέλη για την τοπική ανάπτυξη θα είναι πολλά και σύμφωνα με εκτιμήσεις θα μπορούσε να επιτευχθεί σημαντική αύξηση του ΑΕΠ τοπικά σε πολύ σύντομο χρόνο.

Οι βασικοί παράγοντες για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τον νέο πόλο τουρισμού είναι δύο: πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων στο διαδίκτυο και κινητικότητα, δηλαδή σύνδεση του προορισμού με συχνές απευθείας πτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Όσον αφορά στον πρώτο παράγοντα, η κυβέρνηση ήδη προχωρά στην ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για το έργο ΣΔΙΤ Ultra Fast Broadband, ολοκλήρωσε πρόσφατα τη δημοπράτηση του φάσματος για το 5G, προετοιμάζει το εθνικό ευρυζωνικό πλάνο, ενώ έχουν δοθεί προτεραιότητες στο ταμείο ανάκαμψης για τη διασύνδεση των νησιών με οπτική ίνα.

Επομένως, το βάρος πέφτει στον δεύτερο παράγοντα, των αερομεταφορών και σε αυτόν κλειδί είναι τα αεροδρόμια. Θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα συζήτηση για την κινητροδότηση αεροπορικών εταιρειών – παραδοσιακών, χαμηλού κόστους και ναυλωμένων – που εκτελούν απευθείας προγραμματισμένες πτήσεις. Ο χρόνος για να γίνει αυτό είναι τώρα: το 2021 πρέπει να είναι μια χρονιά ορόσημο για τον μετασχηματισμό του ελληνικού τουρισμού.