Ο Β. Διγαλάκης στη 17η Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων των χωρών της Πρωτοβουλίας Αδριατικής-Ιονίου

Ο Β. Διγαλάκης στη 17η Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων των χωρών της Πρωτοβουλίας Αδριατικής-Ιονίου

Ολοκληρώθηκαν σήμερα, μέσω τηλεδιασκέψεως, οι εργασίες της 17ης Διάσκεψης των Προέδρων Κοινοβουλίων των χωρών της Πρωτοβουλίας Αδριατικής-Ιονίου (ΠΑΙ), στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διαστάσεως της ΠΑΙ κατά την τρέχουσα Σλοβενική Προεδρία.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Πρόεδροι (ή εκπρόσωποί τους) των κοινοβουλίων των χωρών-μελών της ΠΑΙ, ενώ για πρώτη φορά συμμετείχε και αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου, η οποία προσχώρησε στην Πρωτοβουλία και αποτελεί το 10ο μέλος της.

Από ελληνικής πλευράς συμμετείχε ο Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής κ. Βασίλειος Διγαλάκης. Η συνάντηση  είχε ως κεντρικό θέμα συζήτησης τις εργασιακές προοπτικές και προκλήσεις της νέας γενιάς στην ψηφιακή εποχή.

Ο κ. Διγαλάκης κατά την τοποθέτησή του αναφέρθηκε στην αναστάτωση και την αβεβαιότητα που προκαλεί η πανδημία στην καθημερινότητα όλων των ανθρώπων, πλήττοντας μάλιστα πιο έντονα τους νέους ανθρώπους είτε ως εργαζόμενους είτε ως μαθητές. Μάλιστα ανέφερε ότι οι περισσότεροι φοιτητές έχουν ήδη συμπληρώσει τρία εξάμηνα μακριά από τα Πανεπιστήμιά τους, τις φυσικές κοινωνικές επαφές και την ακαδημαϊκή εμπειρία. Από την άλλη πλευρά, όπως επισήμανε, έχει επιταχυνθεί η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες και προκλήσεις, ειδικά για τη νέα γενιά.

Τόνισε την ανάγκη απόκτησης των κατάλληλων υψηλών δεξιοτήτων και ικανοτήτων προκειμένου οι νέοι να μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, λέγοντας ότι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα θα έχουν όσοι είναι ικανοί να μαθαίνουν γρήγορα νέα πράγματα.

Προς τούτο, συμπλήρωσε ότι επιβάλλεται ο αναπροσανατολισμός του οικονομικού υποδείγματος αλλά και των εκπαιδευτικών συστημάτων, ώστε να προετοιμάζουν αποφοίτους ικανούς για απασχόληση σε κλάδους με αναπτυξιακή δυναμική και εξωστρεφή προσανατολισμό. Η διά βίου μάθηση θα είναι το κλειδί για τον εργασιακό βίο των εργαζομένων και η ψηφιακή οικονομία το όχημα για την ανάπτυξη του μέλλοντος. Η κουλτούρα μάθησης χρειάζεται να καθιερωθεί ως μία συνεχής διαδικασία η οποία απαιτεί την εκπαίδευση τόσο των εκπαιδευομένων όσο και των εκπαιδευτών. Στην ψηφιακή εποχή, όπως τόνισε ο κ. Διγαλάκης, το πολυτιμότερο αγαθό είναι η γνώση. Συνεχίζοντας, σημείωσε ότι στις τρέχουσες εξαιρετικές περιστάσεις που προκλήθηκαν από την πανδημία COVID-19, απαιτείται συνεργασία μεταξύ χωρών και περιφερειών περισσότερο από ποτέ, τονίζοντας τη σημασία του οικονομικού και επενδυτικού  σχεδίου της Ε.Ε. για τα Δυτικά Βαλκάνια. Πρόσθεσε, επίσης, ότι η Πρωτοβουλία Αδριατικής-Ιονίου και η Μακροπεριφερειακή Στρατηγική (EUSAIR) συνιστούν σημαντικά στρατηγικά εργαλεία για την μετα-πανδημική ανάκαμψη της περιοχής και την προώθηση της περιφερειακής σύγκλισης.

Τέλος, κάλεσε τα κράτη μέλη της ΠΑΙ να εργαστούν συντονισμένα ώστε οι  εμβληματικές μακροπεριφερειακές προτεραιότητες να ενταχθούν στα εθνικά και περιφερειακά προγράμματα της Ε.Ε. της περιόδου 2021-2027 και εξέφρασε την πίστη του ότι η κατάλληλη αξιοποίηση των φυσικών και ανθρώπινων πόρων της όμορφης αυτής περιοχής θα δημιουργήσει τις συνθήκες για οικονομική και κοινωνική ευημερία.