Αξιοκρατικές εκλογές καθηγητών: η πιο βασική προϋπόθεση για την αναβάθμιση του Ελληνικού Πανεπιστημίου

Αξιοκρατικές εκλογές καθηγητών: η πιο βασική προϋπόθεση για την αναβάθμιση του Ελληνικού Πανεπιστημίου

Η πιο βασική προϋπόθεση για την αναβάθμιση του Ελληνικού Πανεπιστημίου είναι οι αξιοκρατικές εκλογές των καθηγητών. Τα “στημένα” εκλεκτορικά μπορούν να σταματήσουν, όπως έχω προτείνει:

  1. με τη δημιουργία ενός Εθνικού Μητρώου Γνωστικών Αντικειμένων, ώστε οι θέσεις να μην προκηρύσσονται φωτογραφίζοντας συγκεκριμένους υποψήφιους και
  2. με τη δημιουργία Μητρώου Εκλεκτόρων για κάθε γνωστικό αντικείμενο και αδιάβλητη επιλογή μέσα από αυτό με ηλεκτρονικό τρόπο.

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι το πανεπιστήμιο είναι ο καθρέφτης του διδακτικού και ερευνητικού του προσωπικού και το αντίστροφο. Τα πανεπιστήμιά μας θα αναβαθμιστούν μόνο αν επιλέγουν πάντα τους καλύτερους υποψηφίους, καταπολεμώντας σθεναρά φαινόμενα νεποτισμού.

Ακολουθεί δημοσίευμα στην εφημερίδα το “Βήμα της Κυριακής” με δηλώσεις του Βασίλη Διγαλάκη για το συγκεκριμένο ζήτημα: