Ομιλία στη Βουλή ως προεδρεύων της Συνόδου Πρυτάνεων

Ομιλία Βασίλη Διγαλάκη στην επιτροπή οικονομικών υποθέσεων της Βουλής με την ιδιότητα του προεδρεύοντος της Συνόδου Πρυτάνεων για την υπεράσπιση των διαθεσίμων των Πανεπιστημίων.