Διγαλάκης: Δεν δικαιολογείται η ίδρυση Νομικής Σχολής στην Πάτρα

Διγαλάκης: Δεν δικαιολογείται η ίδρυση Νομικής Σχολής στην Πάτρα

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας και σε Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, την οποία κατέθεσαν ως Αναφορά οι Βουλευτές κ. Νίκος Καραθανασόπουλος, κ. Νίκος Παπαναστάσης και κ. Γιάννης Δελής, αναφορικά με την κατάργηση του Νόμου για την ίδρυση της Νομικής Σχολής στην Πάτρα, σας γνωρίζουμε ότι:
Στο άρθρο 65 του ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134Α ́) ήρθη η πρόβλεψη ίδρυσης Νομικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
Η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία καθότι όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση του ν.4623/2019 σχετικά με το άρθρο 65«Η πρόσφατη αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη για την Ανώτατη Εκπαίδευση έγινε:
α. χωρίς ακαδημαϊκά κριτήρια,
β. χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης,
γ. χωρίς ουσιαστικές μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας,
δ. χωρίς συνολικό σχεδιασμό,
ε. χωρίς ουσιαστική συμμετοχή της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ)».
Η έλλειψη των προαναφερθέντων και απαραίτητων προϋποθέσεων, καθώς επίσης και η απουσία εκ μέρους της απελθούσας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) οποιωνδήποτε εχεγγύων ως προς την εξασφάλιση των πόρων που απαιτούνται για την ίδρυση μιας πανεπιστημιακής σχολής/τμήματος, δεν δύναται να παραβλεφθεί από τη νυν πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ.
Γνώμονας για τη λήψη αποφάσεων στον ευαίσθητο χώρο της Εκπαίδευσης,είναι εκτός από τα παραπάνω σημαντικά, οι πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, καθώς επίσης η αντιμετώπιση και όχι η ενίσχυση των υφιστάμενων προβλημάτων αναντιστοιχίας μεταξύ της εκπαίδευσης και των πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας.
Καίριο μέλημα είναι η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου σπουδών με το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό και τις αναγκαίες υλικοτεχνικές υποδομές.
Δεδομένων των ζητημάτων αυτών, και μακριά από λογικές του παρελθόντος περί πολιτικού κόστους και μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων, ελλείπει η δικαιολογητική βάση για την ίδρυση τέταρτης Νομικής Σχολής στην Πάτρα, δεδομένου μάλιστα ότι οι ουσιαστικές διαδικασίες για την οργάνωση και λειτουργία της εν λόγω Σχολής δεν έχουν προχωρήσει.

Δείτε το άρθρο στην ipaidia.gr ή στο alfavita.gr.