Η Κρήτη μπορεί να γίνει Εκπαιδευτικό Κέντρο στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο

Η Κρήτη μπορεί να καταστεί ένα σημαντικό Εκπαιδευτικό Κέντρο στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, αξιοποιώντας τις μεγάλες δυνατότητες όλων των εκπαιδευτικών και ερευνητικών της ιδρυμάτων, καθώς και τα θεσμικά «εργαλεία» που δίνει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου τα πανεπιστήμια να αναπτύξουν την εξωστρέφειά τους και να γίνουν περισσότερο ελκυστικά και ανταγωνιστικά διεθνώς.

Περισσότερα