Η κυβέρνηση δίνει λύση στο κοινωνικό ζήτημα των κατεχομένων, θετικές εξελίξεις και για τα Χανιά

Με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για τα χιλιάδες ανταλλάξιμα ακίνητα του Δημοσίου επιχειρείται η επίλυση ενός διαχρονικού κοινωνικού προβλήματος, που αφορά την «ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου», όπως τόνισε χθες ο βουλευτής Χανίων της ΝΔ, Βασίλης Διγαλάκης κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή.

Το σχέδιο νόμου είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, επιλύοντας προβλήματα που είχαν ανακύψει σε πολλές περιοχές των Χανίων με την οριοθέτηση του παλαιού αιγιαλού, καθώς ο παλαιός αιγιαλός δεν συμπεριλαμβάνεται στα εξαιρούμενα ακίνητα και επομένως είναι εντός των προβλέψεων του νομοσχεδίου.

Ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου της διαδικασίας εξαγοράς των αμφισβητούμενων ακινήτων έχει έναν διττό στόχο, σημείωσε ο Χανιώτης Βουλευτής. Ο πρώτος στόχος είναι η “εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, με την οριστική διευθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου. Αξιοποιούνται αποτελεσματικά και επ’ ωφελεία του Δημοσίου καταπατημένα ακίνητα, τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση κρατικών αναγκών και δεν εμπίπτουν σε προστατευόμενες από ειδική νομοθεσία κατηγορίες ακινήτων. Εισρέουν σημαντικά έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό, τόσο άμεσα, από την καταβολή του τιμήματος εξαγοράς, όσο και έμμεσα από την καταβολή φόρου μεταβίβασης, φόρου ακίνητης περιουσίας και την περαιτέρω αξιοποίηση των υπό εξαγορά ακινήτων. Ταυτόχρονα, απαλλάσσονται οι αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες και δικαστικές αρχές από εκκρεμείς γραφειοκρατικές διαδικασίες και δίκες, με αντίστοιχη μείωση του σχετικού διοικητικού βάρους”.

Ο δεύτερος στόχος, όπως ανέφερε ο κ. Διγαλάκης, είναι “η αποκατάσταση προσώπων που διατηρούν στα κατεχόμενα ακίνητα την κατοικία τους ή τον τόπο άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, με ταυτόχρονη προώθηση της τουριστικής, βιομηχανικής και αγροτικής ανάπτυξης της χώρας. Ο δεύτερος, αυτός, στόχος αναδεικνύει τον κοινωνικό αλλά και αναπτυξιακό χαρακτήρα του νομοσχεδίου”.

Ο κ. Διγαλάκης ανέδειξε ότι στο νομοσχέδιο προβλέπεται μία συγκεκριμένη διαδικασία ορισμού του τιμήματος εξαγοράς, στη βάση της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, η οποία δύναται να απομειώνεται σταδιακά, βάσει συγκεκριμένων κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων, που εύλογα τίθενται λόγω του κοινωνικού και αποκαταστικού χαρακτήρα του νομοσχεδίου.

Στη συνέχεια, ο Χανιώτης Βουλευτής κατέθεσε πρόταση βελτίωσης ειδικότερης ρύθμισης του νομοσχεδίου και συγκεκριμένα του Άρθρου 14, το οποίο “αφορά στις συνέπειες της υποβολής αίτησης εξαγοράς και με την παράγραφο 3 προβλέπεται ότι μετά τη μεταγραφή ή καταχώριση της απόφασης εξαγοράς στο κατά τόπο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο, οι εκκρεμείς δίκες ανάμεσα στο Δημόσιο και τον αιτούντα που αφορούν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του δημοσίου ακινήτου καταργούνται, τα μέτρα προστασίας ανακαλούνται και τα βεβαιωθέντα και μη εξοφληθέντα Πρωτόκολλα Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης (ΠΚΑΑΧ) και τα Πρωτόκολλα Διοικητικής Αποβολής (ΠΔΑ) διαγράφονται.

Ο κ. Διγαλάκης παρατήρησε ότι “τυχόν καταβληθέντα πρόστιμα από ΠΚΑΑΧ δεν επιστρέφονται” και πρόσθεσε ότι “είναι απαραίτητη μια νομοτεχνική βελτίωση για λόγους ισονομίας, αποφυγής αδικίας και επιβράβευσης των συνεπών πολιτών”.

Όπως εξήγησε, κλείνοντας την ομιλία του ο Χανιώτης Βουλευτής, “σύμφωνα με τη διάταξη ως έχει, αν είχαν βεβαιωθεί πρόστιμα και ο πολίτης δεν τα είχε πληρώσει, αυτά διαγράφονται. Αν, όμως, ο πολίτης ήταν συνεπής και πλήρωνε τα πρόστιμα, τα ποσά αυτά δεν επιστρέφονται. Επομένως, υπάρχει άνιση μεταχείριση η οποία επιβραβεύει τους κακοπληρωτές. Θεωρώ απαραίτητο να προβλεφθεί ότι πρόστιμα τα οποία έχουν καταβληθεί θα συμψηφίζονται, έως την αξία του τιμήματος εξαγοράς, όπως αυτό διαμορφώνεται με τα σχετικά άρθρα του σχεδίου νόμου, και να μην επιστρέφεται μόνο το μέρος των καταβληθέντων προστίμων που υπερβαίνει την αξία του τιμήματος εξαγοράς”.