Τεράστια τα οφέλη από την αξιοποίηση του πανεπιστημιακού και ερευνητικού οικοσυστήματος της Κρήτης

Τεράστια τα οφέλη από την αξιοποίηση του πανεπιστημιακού και ερευνητικού οικοσυστήματος της Κρήτης

Η αξιοποίηση του ιδιαίτερα σημαντικού πανεπιστημιακού και ερευνητικού οικοσυστήματος της Κρήτης αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το νησί, όπως τόνισε ο βουλευτής Χανίων της ΝΔ, πρώην υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλης Διγαλάκης, κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού που απηύθυνε σε ημερίδα στην οποία συμμετείχε, με θέμα τις προκλήσεις στην αξιοποίηση της έρευνας και τις εταιρείες τεχνοβλαστών, που συνδιοργάνωσαν, την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου, τα υπουργεία Παιδείας και Ανάπτυξης στο Πνευματικό Κέντρο Αθηνών.

Η επίδραση από μία τέτοια οργανωμένη πρωτοβουλία θα μπορούσε να είναι πολύ μεγάλη για το ΑΕΠ της Κρήτης, επισήμανε ο κ. Διγαλάκης, παρουσιάζοντας το παράδειγμα του Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ, του οποίου το μέγεθος είναι συγκρίσιμο με το σύνολο των τριών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της Κρήτης: έχει αντίστοιχο αριθμό φοιτητών με τα τρία Πανεπιστήμια της Κρήτης αθροιστικά, και απασχολεί τόσους ερευνητές, όσους το ερευνητικό οικοσύστημα του νησιού. Η συνολική οικονομία που δημιουργείται από το Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ -προσμετρώντας εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία- αγγίζει τα 2,8 δισ. δολάρια, ή 2,6 δισ. ευρώ ετησίως και αντιστοιχεί στο 28% του ΑΕΠ της Κρήτης, το οποίο το 2019 ανερχόταν στα 9,2 δισ. ευρώ, σημείωσε ο κ. Διγαλάκης.

Ο Χανιώτης Βουλευτής και Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής έκανε μια σύντομη αναφορά στο έργο που έχει γίνει από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευμάτων για την αξιοποίηση της γνώσης που παράγεται στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας και, ευχαρίστησε τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστο Δήμα για τη συνεργασία που είχαν κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Υπουργείο Παιδείας.

Ο κ. Διγαλάκης υπογράμμισε ότι ο πρώτος άξονας του έργου αυτού ήταν η θεσμοθέτηση ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου πλαισίου για τους τεχνοβλαστούς, με στόχους τη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας στην αγορά μέσω των συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας, καθώς και τη δημιουργία τεχνοβλαστών, δηλαδή νέων καινοτόμων επιχειρήσεων από τα πανεπιστήμια ή συμμετοχή των πανεπιστημίων σε αυτές, συμβάλλοντας έτσι στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και στη δημιουργία νέων, ποιοτικών θέσεων εργασίας στο σύνολο της οικονομίας.

Ο δεύτερος άξονας, πρόσθεσε ο κ. Διγαλάκης, ήταν η χρηματοδότηση δράσεων, μέσω ΕΣΠΑ, για την ίδρυση και λειτουργία γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας, σε συνδυασμό με δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που έχει σχεδιάσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

«Οι δράσεις αυτές, μαζί με τη θέσπιση φορολογικών κινήτρων για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, την απλούστευση των διαδικασιών καθώς και την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα από κολοσσούς της υψηλής τεχνολογίας και τη διαθεσιμότητα επιχειρηματικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση των τεχνοβλαστών, έχουν δημιουργήσει ένα απόλυτα φιλικό περιβάλλον στη χώρα μας ώστε να αξιοποιηθεί η παραγόμενη γνώση. Και όλα αυτά, ενώ μόλις λίγα χρόνια πριν η έννοια της επιχειρηματικότητας στα πανεπιστήμια και της αξιοποίησης της γνώσης είχε δαιμονοποιηθεί», σημείωσε ο Χανιώτης Βουλευτής.

Πλέον, οι διοικήσεις των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων έχουν, με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις ενισχυτικές δράσεις, όλα τα απαιτούμενα εργαλεία ώστε να οργανώσουν και να στελεχώσουν τα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας, τα οποία θα υποστηρίξουν τη μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας στην πραγματική οικονομία, κατέληξε ο κ. Διγαλάκης.