Συμφωνία ελληνικής και γαλλικής κυβέρνησης για τις κινηματογραφικές συμπαραγωγές

Συμφωνία ελληνικής και γαλλικής κυβέρνησης για τις κινηματογραφικές συμπαραγωγές

Το περιεχόμενο της σημαντικής Συμφωνίας μεταξύ της ελληνικής και της γαλλικής κυβέρνησης για τις κινηματογραφικές συμπαραγωγές συζητήσαμε σήμερα στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, στην οποία έχω την τιμή να προεδρεύω.

Η Συμφωνία, που υπεγράφη στις Κάννες στις 21 Μαΐου 2022, διευκολύνει τη συμμετοχή των Ελλήνων παραγωγών σε ταινίες ελληνογαλλικής συμπαραγωγής.

Πιο συγκεκριμένα, οι αναλογίες συμπαραγωγής διαφοροποιούνται προς το ευνοϊκότερο σε σχέση με την αντίστοιχη συμφωνία που είχε γίνει τη δεκαετία του 1970, δεδομένου ότι μειώνεται το ελάχιστο και αυξάνεται το μέγιστο ποσοστό συνεισφοράς, τα οποία διαμορφώνονται σε 10% και 90% αντίστοιχα. Έτσι οι Έλληνες παραγωγοί μπορούν να συμμετέχουν με μικρότερο ποσοστό σε μία συμπαραγωγή υψηλού προϋπολογισμού και αντίστοιχα γίνεται πιο εύκολο σε Έλληνες παραγωγούς να βρουν αντίστοιχους Γάλλους για ένα κινηματογραφικό έργο.

Τα οφέλη από την κύρωση της συγκεκριμένης Συμφωνίας είναι πολλαπλά, καθώς αναμένεται ότι θα αυξηθούν τα αιτήματα των κινηματογραφικών συμπαραγωγών και αυτό θα επιφέρει όφελος στον τομέα της οικονομίας, ιδίως μέσω της αύξησης των επενδύσεων στον εγχώριο κινηματογραφικό τομέα, ενώ ταυτόχρονα θα αναβαθμιστεί και το εγχώριο πολιτιστικό προϊόν.