Ειδικές συνεδριάσεις με πρωτοβουλία Διγαλάκη για τον ρόλο της εκπαίδευσης απέναντι στα fake news και τη σύνδεση των Πανεπιστημίων με αγορά εργασίας

Ειδικές συνεδριάσεις με πρωτοβουλία Διγαλάκη για τον ρόλο της εκπαίδευσης απέναντι στα fake news και τη σύνδεση των Πανεπιστημίων με αγορά εργασίας

Πρωτοβουλία για τον προγραμματισμό δύο ειδικών συνεδριάσεων της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, με θέματα: α) Παιδεία στα Μέσα Ενημέρωσης: Παραπληροφόρηση και ψευδείς ειδήσεις (fake news) και β) Διασύνδεση των Πανεπιστημίων με την οικονομία, τη βιομηχανία και την αγορά εργασίας, ανέλαβε ο πρόεδρος της Επιτροπής, βουλευτής Χανίων της ΝΔ, Βασίλης Διγαλάκης.

Ο κ. Διγαλάκης ενημέρωσε, την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021, τα μέλη της Επιτροπής για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, γνωστοποιώντας ότι κατέθεσε τις σχετικές προτάσεις στον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα, σύμφωνα και με την παρ. 6 του άρθρου 32 του Κανονισμού της Βουλής.

Ειδικότερα, για τη συνεδρίαση με αντικείμενο την Παιδεία στα Μέσα Ενημέρωσης: Παραπληροφόρηση και ψευδείς ειδήσεις (fake news), ο Πρόεδρος της Επιτροπής επισήμανε ότι τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας και της μεγάλης και ευρείας χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, παρατηρείται ολοένα και περισσότερο η διάδοση ψευδών ή/και παραπλανητικών ειδήσεων, οι οποίες με μεγάλη ταχύτητα επηρεάζουν την κοινή γνώμη και δημιουργούν, ως επί το πλείστον, αρνητικές καταστάσεις.

Ο κ. Διγαλάκης υποστήριξε ότι σύμφωνα και με ορισμένες απόψεις και έρευνες, για την αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων δεν αρκεί μόνο η θέσπιση κανόνων και ενός ρυθμιστικού πλαισίου, αλλά είναι απαραίτητη η κατάλληλη εκπαίδευση και ο κριτικός αλφαβητισμός στα μέσα ενημέρωσης και στο ψηφιακό περιβάλλον. Ανέφερε το παράδειγμα της Φινλανδίας, η οποία έχει ξεκινήσει την εκπαίδευση για τα μέσα ενημέρωσης από τα δημοτικά σχολεία καθώς και τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τη σύσταση μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων, η οποία προτείνει στα κράτη να εντάξουν σχετικά προγράμματα για τα μέσα ενημέρωσης και την πληροφορία στο σχολείο, αλλά και στα προγράμματα εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης των ίδιων των εκπαιδευτικών. Παρέθεσε, τέλος, κάποια σύντομα στοιχεία για τη θέση της Ελλάδας στον δείκτη Media Literacy Index 2021, σύμφωνα με τα οποία η χώρα μας βρίσκεται στην 27η θέση ανάμεσα στις 35 χώρες και συμπεριλαμβάνεται στην 4η χειρότερη από τις 5 ομάδες ταξινόμησης, μαζί με την Τουρκία και άλλες βαλκανικές χώρες.

Για τη δεύτερη ειδική συνεδρίαση, η οποία αφορά το πολύ σημαντικό ζήτημα της διασύνδεσης των Ελληνικών Πανεπιστημίων με την οικονομία, τη βιομηχανία και την αγορά εργασίας, ο Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων τόνισε την ανάγκη να υπάρξουν και άλλες δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή, ειδικά, όπως σημείωσε, στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της αγοράς εργασίας και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στο πλαίσιο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Προς αυτήν την κατεύθυνση, όπως τόνισε, μπορούν να συμβάλλουν δράσεις όπως η ίδρυση νέων προγραμμάτων σπουδών (ή/και τροποποίηση των υφιστάμενων), η ενίσχυση της επιχειρησιακής καινοτομίας μέσω των νέων ιδεών, οι οποίες θα μεταφερθούν από τα Πανεπιστήμια, τους φοιτητές και αποφοίτους προς τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες, οι δυνατότητες αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των ερευνητών, καθώς και η αποτελεσματικότερη λειτουργία των Γραφείων Διασύνδεσης των Πανεπιστημίων.

Σκοπός των εν λόγω συνεδριάσεων, όπως σημείωσε ο κ. Διγαλάκης, είναι να συζητηθούν θέματα τα οποία άπτονται της σύγχρονης εποχής, να ακουστούν οι απόψεις ειδικών εμπειρογνωμόνων και βέβαια να προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα τόσο για τα μέλη της Επιτροπής, όσο και για το σύνολο των βουλευτών και βεβαίως την ίδια την κοινωνία.