Ολοκλήρωση προτεινόμενου Κτηριολογικού Προγράμματος για ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Κισάμου

Ολοκλήρωση προτεινόμενου Κτηριολογικού Προγράμματος για ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Κισάμου

Στην εκπόνηση προτεινόμενου Κτηριολογικού Προγράμματος για το νέο σχολικό συγκρότημα που θα στεγάσει το ΓΕ.Λ. Κισάμου και το ΕΠΑ.Λ. Κισάμου, προχώρησε η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προσδιορίζοντας το μέγεθος, το είδος και τον αριθμό των απαιτούμενων χώρων για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών τους.

Το προτεινόμενο Κτηριολογικό Πρόγραμμα χορηγείται στον Δήμο Κισάμου, ο οποίος πρέπει να προχωρήσει τάχιστα όλες τις επόμενες -απαιτούμενες εκ του νόμου- ενέργειες για την έκδοση του τελικού εγκεκριμένου Κτηριολογικού Προγράμματος. Οι διαδικασίες αυτές περιγράφονται αναλυτικά σε σχετικά έγγραφα του Τμήματος Α’ Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τον Δήμο Κισάμου, στο πλαίσιο της τακτικής αλληλογραφίας που υπάρχει εδώ και μήνες για το συγκεκριμένο ζήτημα. Θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ολοκληρωθεί από τον Δήμο Κισάμου και η προβλεπόμενη διαδικασία μεταβίβασης του σχολικού ακινήτου από τις Κτηριακές Υποδομές (ΚΤΥΠ) Α.Ε. στον Δήμο, όπως σαφώς ορίζεται από το Ν. 4483/17.

Ο βουλευτής Χανίων, Βασίλης Διγαλάκης, σε δήλωσή του επισημαίνει: «Η ολοκλήρωση του προτεινόμενου Κτηριολογικού Προγράμματος από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για την ανέγερση ενός νέου, σύγχρονου σχολικού συγκροτήματος που θα στεγάσει το ΓΕ.Λ. και το ΕΠΑ.Λ. Κισάμου. Ανοίγει τον δρόμο για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών ενός σημαντικού έργου, που προσδοκά με δικαιολογημένη αγωνία η τοπική κοινωνία και το οποίο θα αναβαθμίσει την ευρύτερη περιοχή. Θα συνεχίσουμε τη στενή συνεργασία με τον Δήμο Κισάμου, με στόχο την τάχιστη ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών από την πλευρά του Δήμου, ώστε να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα».