Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ Πολυτεχνείου Κρήτης και Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ Πολυτεχνείου Κρήτης και Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

Την Τρίτη 07 Ιουλίου 2020 στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, υπεγράφη Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης και της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), που αποτελεί το πρώτο στάδιο δημιουργίας του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Θαλάσσια Περιβαλλοντική Μηχανική – Marine Environmental Engineering».

Το πρωτόκολλο υπέγραψαν ο πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης Ευάγγελος Διαμαντόπουλος και ο διοικητής της Σχολής Ναυτικών Δοκίνων, υποναύαρχος Ιωάννης Καλογερόπουλος ΠΝ, παρουσία του υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, τέως πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης Βασίλη Διγαλάκη και του αρχηγού ΓΕΝ, αντιναυάρχου Στυλιανού Πετράκη ΠΝ.
Ο υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Διγαλάκης δήλωσε σχετικά:
«Όταν το 2016 υπογράφαμε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού είχαμε τη βεβαιότητα ότι η συνεργασία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μπορεί να είναι επιστημονικά γόνιμη και αμοιβαία επωφελής.
Με μεγάλη χαρά παραβρέθηκα στην τελετή υπογραφής Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης και της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, με σκοπό την οργάνωση και λειτουργία Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Θαλάσσια Περιβαλλοντική Μηχανική».
Αξίζουν συγχαρητήρια στις δύο αυτές κορυφαίες Σχολές της χώρας που ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο θα προσφέρει εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση σε ένα τόσο επίκαιρο και ζωτικής σημασίας αντικείμενο, όπως είναι το θαλάσσιο περιβάλλον και η προστασία του.»