Ο Υφυπουργός Παιδείας Βασίλης Διγαλάκης στο Δελτίο Ειδήσεων της Νέας Τηλεόρασης Κρήτης

Τρίτη 10 Μαρτίου ο υφυπουργός Παιδείας Βασίλης Διγαλάκης στο δελτίο ειδήσεων της Νέας Τηλεόρασης Κρήτης.