Προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς με σύγχρονα υλικά και μεθόδους, εφαρμογές σε μνημεία του 20ου αι. από σκυρόδεμα

Προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς με σύγχρονα υλικά και μεθόδους, εφαρμογές σε μνημεία του 20ου αι. από σκυρόδεμα

Το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου ο υφυπουργός Παιδείας Βασίλης Διγαλάκης άνοιξε  τις εργασίες της ημερίδας “Προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς με σύγχρονα υλικά και μεθόδους, εφαρμογές σε μνημεία του 20ου αι. από σκυρόδεμα” στο ΚΑΜ.

Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δόμησης της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών το οποίο συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο INNOVA Concrete που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων για τη συντήρηση μνημείων και ιστορικών κτιρίων.

Ο υφυπουργός εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του που έχει την ευκαιρία να αναφερθεί στην ακαδημαϊκή και ερευνητική πρόοδο που σημειώνεται στο Πολυτεχνείο Κρήτης και συνεχάρη τους συμμετέχοντες στο ευρωπαϊκό έργο για την πραγματικά αξιόλογη δουλειά τους.