Περιφερειακός Τύπος – Η νέα δεκαετία των στόχων και των προκλήσεων

Περιφερειακός Τύπος – Η νέα δεκαετία των στόχων και των προκλήσεων

Ο υφυπουργός Παιδείας Βασίλης Διγαλάκης παραβρέθηκε την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου, στην εκδήλωση «Περιφερειακός Τύπος – Η νέα δεκαετία των στόχων και των προκλήσεων», που διοργάνωσε η Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου (Ε.Ι.Ε.Τ.) με πρόεδρο τον κ. Αντώνη Μουντάκη, εκδότη της εφημερίδας “Νέοι Ορίζοντες”.

Στην ενδιαφέρουσα αυτήν εκδήλωση δόθηκε η ευκαιρία να εξεταστεί το σήμερα και το αύριο αυτού του κλάδου που προσπαθεί να αναμετρηθεί με προβλήματα αλλά και να χαράξει νέες προοπτικές και στόχους. Τα Χανιά, αλλά και όλο το νησί, έχουν μακρά παράδοση στην έκδοση περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της πολιτικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής των τοπικών κοινωνιών.