Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Διευθυντή του Κέντρου του ΟΟΣΑ για την Επιχειρηματικότητα, τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, τις Περιφέρειες και τις Πόλεις

Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Διευθυντή του Κέντρου του ΟΟΣΑ για την Επιχειρηματικότητα, τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, τις Περιφέρειες και τις Πόλεις

Την Παρασκευή 17.01 ο υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Βασίλης Διγαλάκης είχε την τιμή να υποδεχθεί στο υπουργείο τον κο Joaquim Oliveira Martins , Αναπληρωτή Διευθυντή του Κέντρου του ΟΟΣΑ για την Επιχειρηματικότητα, τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, τις Περιφέρειες και τις Πόλεις.

Με τον κο Oliveira Martins συζήτησαν τις πολιτικές που υλοποιεί το υπουργείο για την ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και, σε πολύ θετικό κλίμα, επιβεβαίωσαν την κοινή δέσμευση για την υλοποίηση του προγράμματος HE Innovate για την ανάδειξη των δράσεων υποστήριξης της καινοτομίας των ελληνικών πανεπιστημίων.

Το HEInnovate είναι πρόγραμμα που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιείται σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ.

https://heinnovate.eu/en

https://www.oecd.org/cfe/