Σεμινάριο με θέμα «Attracting U.S. Students in Greece: Opportunities and Challenges»

Σεμινάριο με θέμα «Attracting U.S. Students in Greece: Opportunities and Challenges»

Η πολιτική διεθνοποίησης των ελληνικών ΑΕΙ είναι κεντρικός στόχος του υπουργείου Παιδείας όπως επίσης, και η προώθηση της χώρας ως προορισμού εκπαίδευσης.

Ο υφυπουργός Παιδείας Βασίλης Διγαλάκηε, Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου, έλαβε μέρος και έδωσε ομιλία στην έναρξη των εργασιών του σεμιναρίου με θέμα «Attracting U.S. Students in Greece: Opportunities and Challenges» που διοργανώθηκε από την Αμερικανική Πρεσβεία σε συνεργασία με το Ίδρυμα Fulbright και το Υπουργείο Παιδείας. Το σεμινάριο αυτό είναι εναρμονισμένο με τον Δεύτερο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ και εντάσσεται στο πλαίσιο της διεύρυνσης των ακαδημαϊκών συνεργασιών και των εκπαιδευτικών ανταλλαγών μεταξύ των δύο κρατών.