Συνέντευξη για τα κτίρια στο λιμάνι στη Νέα Τηλεόραση

Συνέντευξη του Βασίλη Διγαλάκη στη Νέα Τηλεόραση Κρήτης για το θέμα της αξιοποίησης των κτιρίων του Πολυτεχνείου Κρήτης στην παλιά πόλη των Χανίων.