Διαχειριστήκαμε το χάος που μας παρέδωσαν και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για και την ποιοτική αναβάθμιση της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων που συνεδρίασε την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, με θέμα
ημερήσιας διάταξης: «Ενημέρωση από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
για τον προγραμματισμό του νομοθετικού έργου του Υπουργείου και άλλα θέματα αρμοδιότητας των
Υπουργών” τοποθετήθηκε ο υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρμόδιος σε θέματα Ανώτατης
Εκπαίδευσης, Βασίλης Διγαλάκης.

Ο υφυπουργός Παιδείας αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση των τεράστιων προβλημάτων που άφησε η
προηγούμενη πολιτική ηγεσία και περιέγραψε το δυσλειτουργικό τοπίο που δημιουργήθηκε από τον
ν.4610/2019 καθώς και τους προηγούμενους σχετικούς νόμους, από τους οποίους προέκυψαν βιαστικά,
χωρίς καμία προπαρασκευή, 130 περίπου νέα τμήματα. Με τον ίδιο τρόπο, όπως είπε, εκδόθηκαν λίγες
μέρες πριν τις εκλογές υπουργικές αποφάσεις που μετέτρεπαν τη διάρκεια σπουδών για κάποια τμήματα
από τετραετή σε πενταετή, καθώς επίσης και οι αντιστοιχίσεις τμημάτων. Όλες αυτές οι πρόχειρες και
βεβιασμένες αλλαγές και συγχωνεύσεις δημιούργησαν τεράστια προβλήματα στα μητρώα των φοιτητών τα
οποία κατ’ επέκταση προκάλεσαν ζητήματα και στις διαδικασίες των εγγραφών και μετεγγραφών, τα οποία
και αντιμετωπίσαμε έγκαιρα.
Στη συνέχεια της ομιλίας του, ο κ. Διγαλάκης έκανε ειδική αναφορά στο ασφυκτικό πλαίσιο που έχει
δημιουργηθεί από τον νόμο 4485/2017, στη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων μέσω των Ειδικών
Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), οι οποίοι σε συνθήκες υποχρηματοδότησης, αποτελούν βασικό
οικονομικό αιμοδότη των πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Ο υφυπουργός όπως εξήγησε, έχει αναλάβει
πρωτοβουλία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών -και με σεβασμό στους κανόνες διαφάνειας και
λογοδοσίας- να αμβλυνθούν οι ασφυκτικοί κανόνες και η εξαντλητική γραφειοκρατία στη διαχείριση των
ερευνητικών προγραμμάτων που καταλήγει σε απώλεια πόρων.
Ο Υφυπουργός Παιδείας τόνισε ότι στόχος είναι τα ελληνικά Πανεπιστήμια να ανέβουν στις παγκόσμιες
κατατάξεις και να καταφέρουν να μπουν στις 100 με 200 καλύτερες θέσεις στον κόσμο. Για να το πετύχουμε
αυτό, όπως σημείωσε, απαιτείται αξιολόγηση μέσω της ενίσχυσης του ρόλου της ΑΔΙΠ, ενίσχυση του
αυτοδιοίκητου, εξωστρέφεια και αξιοποίηση της γνώσης που παράγεται. Σε αυτή την κατεύθυνση έχει
ξεκινήσει διάλογος με όλους του φορείς της ακαδημαϊκής κοινότητας, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται και
τα θέματα για σύγχρονους θεσμούς διοίκησης, η εκλογή Πρυτάνεων – Αντιπρυτάνεων από ένα κοινό σχήμα
και γενικότερα ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου των Πανεπιστημίων.