Συνέντευξη στον Αντέννα Δυτικής Κρήτης

Συνέντευξη στον Αντέννα Δυτικής Κρήτης

Το Σάββατο 29 Ιουνίου 10.00 π.μ. στον Αντέννα Δυτικής Κρήτης ο Βασίλης Διγαλάκης έδωσε συνέντευξη στην Μαρίνα Γιακουμάκη.

Μπορείτε να ακούσετε τη συνέντευξη στο: https://soundcloud.com/xxv69cxjg1li/3u4uamohe5bl