Εκδήλωση Ιστορικού Αρχείου Κρήτης

Εκδήλωση Ιστορικού Αρχείου Κρήτης

Ο κ. Διγαλάκης την 31 Μαρτίου παρευρέθηκε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν ο Σύλλογος «Φίλοι του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης» μαζί με το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι πρόσφατες δραστηριότητες του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού Αρχείου για την ψηφιοποίηση του υλικού του, ενώ έγινε και παρουσίαση του Ιστορικού Αρχείου και Μουσείου Ύδρας και των δραστηριοτήτων του από τη Διευθύντριά του.

Κατά την παρέμβασή του, ο κ. Διγαλάκης τόνισε ότι το Ιστορικό Αρχείο και Μουσείο της Ύδρας είναι ένα πρότυπο εξωστρέφειας, το οποίο θα πρέπει να μας παρακινήσει να στηρίξουμε την προσπάθεια του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης και του ίδιου του Ιστορικού Αρχείου προκειμένου να λυθεί το θέμα της στέγασης και να ψηφιοποιηθεί το σημαντικό υλικό του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης. Μια προσπάθεια που, δυστυχώς, δεν στηρίζεται από την Πολιτεία, καθώς η σημερινή κυβέρνηση επιλέγει να αυξάνει μόνο τους διορισμούς ημετέρων στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, σε βάρος της Εκπαίδευσης και της Ιστορικής Μνήμης.

Καθώς οι σημερινές ψηφιακές βιβλιοθήκες και τα μουσεία παρουσιάζουν έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον, πρότεινα στον Σύλλογο Φίλων του Ιστορικού Αρχείου την αναζήτηση ερευνητικής χρηματοδότησης μαζί με το Πολυτεχνείο Κρήτης για την ψηφιοποίηση της συλλογής του Ιστορικού Αρχείου.